• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Import Refusal Report

  • Print
  • Share
  • E-mail
-

Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS

for China


Entry/doc/line/sfx Refusal Date Product
Code
Manufacturer
FEI
Manufacturer
Name
AMG-0088602-2/1/1 01-Mar-2012 16XGD06 3008852718 Huazhou Xinhai Aquatic Products CO.,LTD
 
AMG-0088602-2/1/2 01-Mar-2012 16XGD06 3008852718 Huazhou Xinhai Aquatic Products CO.,LTD
 
AMG-0088602-2/1/3 01-Mar-2012 16XGD06 3008852718 Huazhou Xinhai Aquatic Products CO.,LTD
 
HK8-0050336-7/5/1 01-Mar-2012 61HBL99 3006403682 Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co.
 
334-3780553-5/1/1 01-Mar-2012 16XGD06 2000036439 ZHANJIANG JOIN WEALTH AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
 
334-3780553-5/1/2 01-Mar-2012 16XGD06 2000036439 ZHANJIANG JOIN WEALTH AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
 
334-3780553-5/1/3 01-Mar-2012 16XGD06 2000036439 ZHANJIANG JOIN WEALTH AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
 
112-6312676-0/1/1 01-Mar-2012 86HOX 3004983300 Tianjin Suowei Electronic Technology Co., Ltd
 
ELJ-0000302-8/1/4 01-Mar-2012 03AET03 1000278735 Noodle House Ind. Ltd.
 
555-0504071-1/4/1 01-Mar-2012 53ID02 3007097066 Jiangsu Soho International Group
 
231-3322207-9/2/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/2/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/2/3 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/10/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/18/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/18/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/10/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/10/3 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322207-9/18/3 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
112-5886667-7/1/1 01-Mar-2012 62ICS91 3008467694 Fujian South Pharmaceutical Co. Ltd
 
EK4-0508406-3/4/1 01-Mar-2012 33YDT99 3005391265 YIHUA FACTORY
 
231-3322290-5/2/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/2/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/2/3 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/10/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/10/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/18/1 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/18/2 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
231-3322290-5/10/3 01-Mar-2012 03HGT08 3007899367 Ka Xin Food Development Co.,Ltd
 
F23-9059046-1/1/1 02-Mar-2012 24FGT07 3008484226 Four Season Foods Co Ltd
 
KM6-0054278-1/7/1 02-Mar-2012 03HGT99 3007726169 DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD
 
KM6-0054278-1/7/2 02-Mar-2012 03HGT99 3007726169 DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD
 
K80-1005335-4/2/2 02-Mar-2012 60LBL99 3005849524 Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.
 
E6T-1001802-5/1/1 02-Mar-2012 53JY99 3005676766 Taizhou Kanglin Health Products Co., Ltd.
 
E6T-1001802-5/2/3 02-Mar-2012 55QY41 3005676766 Taizhou Kanglin Health Products Co., Ltd.
 
E6T-1001802-5/2/4 02-Mar-2012 55QY41 3005676766 Taizhou Kanglin Health Products Co., Ltd.
 
E6T-1001805-8/2/1 02-Mar-2012 53JY99 3005676766 Taizhou Kanglin Health Products Co., Ltd.
 
U79-0080836-2/1/1 02-Mar-2012 16AGH13 3009428561 SHANTOU SEZ XU HAO FASTNESS FREEZE AQUATIC FACTORY CO., LTD.
 
112-4905327-8/1/1 02-Mar-2012 53YG99 3009225561 Guangzhou Shunney Beauty Supply
 
112-4905327-8/3/1 02-Mar-2012 79ORK 3007913902 Sus Advancing Tech
 
334-6724624-6/1/1 05-Mar-2012 16AEE73 3003433996 Rongcheng Shidao Guangxing Food Co
 
KM6-0055464-6/1/1 05-Mar-2012 54FBT12 3005221960 Shenzhen Bao Victory Health
 
KM6-0055464-6/1/2 05-Mar-2012 54FBT12 3005221960 Shenzhen Bao Victory Health
 
KM6-0055464-6/1/4 05-Mar-2012 54FBT12 3005221960 Shenzhen Bao Victory Health
 
KM6-0055464-6/1/3 05-Mar-2012 54FBT99 3005221960 Shenzhen Bao Victory Health
 
KP8-0625521-5/1/1 05-Mar-2012 28AGH08 3007249938 Zhecheng Honsing Foodstuff Co Ltd
 
CDX-0055834-8/9/1 05-Mar-2012 53LC99 3005403660 Hang Win Hong
 
EJ2-0104830-6/6/1 05-Mar-2012 24TGT32 3004679002 SICHUAN HUITONG FOOD CO., LTD
 
UPS-5402381-3/1/1 06-Mar-2012 56YBK99 3008240723 Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.
 
BED-0017177-0/1/1 06-Mar-2012 54CYY23 3002807700 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.
 
605-1074568-4/1/2 07-Mar-2012 04CGY99 3004308436 JIANGXI CHUNSI FOODS COMPANY LIMITED
 
112-5887000-0/1/1 07-Mar-2012 73CCK 3007048256 QUASAR ENGINEERING LTD.
 
E4J-0006326-9/4/1 07-Mar-2012 79LRR 3006517436 ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO., LTD.
 
328-0533661-0/1/1 07-Mar-2012 16AYD58 3004248242 LONGHAI GELIN FOODS CO., LTD
 
916-2189404-6/2/1 07-Mar-2012 62FAY23 3008846192 SHANGHAI YINJING INDUSTRY CO., LTD.
 
AEK-8933975-4/1/1 07-Mar-2012 79MFG 3009104678 Yalo Beauty Eqpt China Ltd
 
UPS-4451531-6/2/1/A 07-Mar-2012 53LK03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
UPS-4451531-6/2/1/B 07-Mar-2012 53LK03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
UPS-4451531-6/2/1/D 07-Mar-2012 53LK03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
156-0101436-6/1/4 07-Mar-2012 54FBT12 3004271140 Strong Ginseng & Herbs (BaiShan) Industries Co. Ltd
 
620-6036986-5/2/16 07-Mar-2012 54FBT99 3004252880 Hebei Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co., LTD
 
221-1967452-5/1/1 07-Mar-2012 16AGN15 3006277476 Shandong Meijia Group Company Ltd.
 
113-5671411-0/1/1 08-Mar-2012 31KEH02 3005226387 Hunan Tea Co Ltd.
 
113-5671411-0/2/1 08-Mar-2012 31KEH01 3005226387 Hunan Tea Co Ltd.
 
113-5671412-8/1/1 08-Mar-2012 31KEH02 3005226387 Hunan Tea Co Ltd.
 
CDF-2045593-0/2/1 08-Mar-2012 80FSA 3008387222 Kingpower Aluminum Ind Coltd
 
CDF-2045593-0/3/1 08-Mar-2012 80FSA 3008387222 Kingpower Aluminum Ind Coltd
 
991-0188071-6/1/1 08-Mar-2012 16MFT01 3003425009 Shantou Ocean Freezing Industry And Trade Gen. Corp.
 
991-0188237-3/1/1 08-Mar-2012 16MFT01 3003425009 Shantou Ocean Freezing Industry And Trade Gen. Corp.
 
991-0188317-3/1/1 08-Mar-2012 16MFT01 3003425009 Shantou Ocean Freezing Industry And Trade Gen. Corp.
 
100-9023136-5/1/1 08-Mar-2012 76JER 3009414261 Shenzhen Codyson Electrical Co Ltd.
 
349-0934172-8/1/1 08-Mar-2012 16MGT09 3009278900 Dongshan Xinfu Aquatic Processing Co
 
349-0934172-8/1/2 08-Mar-2012 16MGT09 3009278900 Dongshan Xinfu Aquatic Processing Co
 
KP8-0625657-7/1/1 08-Mar-2012 28AGH08 3007249938 Zhecheng Honsing Foodstuff Co Ltd
 
620-6036986-5/2/17 08-Mar-2012 54FBT99 3004252880 Hebei Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co., LTD
 
300-8940746-2/1/1 08-Mar-2012 60D99 3006765340 Acetar Bio-Tech Inc.
 
KM6-0055298-8/3/2 09-Mar-2012 22HGH02 3007892755 JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD
 
KM6-0055298-8/4/1 09-Mar-2012 20HGH02 3007892755 JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD
 
231-2775613-2/3/1/A 09-Mar-2012 53GY10 3009985870 Beautiwise Shenzhen Limited
 
231-2775613-2/3/1/B 09-Mar-2012 53GY10 3009985870 Beautiwise Shenzhen Limited
 
231-2775613-2/3/1/C 09-Mar-2012 53GY10 3009985870 Beautiwise Shenzhen Limited
 
N76-1113191-3/2/1 09-Mar-2012 25JFC18 3008811766 GUANGZHOU XINNAN AGRICULTURAL & SUBSIDIARY PRODUCTS CO.,LTD
 
UPS-5057286-2/1/1/A 09-Mar-2012 95RET 3009326908 Shanghai Svo Trading Co.,Ltd
 
UPS-5057286-2/1/1/B 09-Mar-2012 95RET 3009326908 Shanghai Svo Trading Co.,Ltd
 
MC2-6304456-2/1/1 12-Mar-2012 90ITX 3009395989 Landwind International Medical Science Pte Ltd
 
112-6421393-0/1/1 12-Mar-2012 89ISA 3009420167 Miracle Internatio
 
112-6421393-0/4/1/A 12-Mar-2012 89ISA 3009420167 Miracle Internatio
 
112-6421393-0/4/1/B 12-Mar-2012 89ILY 3008416180 Guangzhou Fuhe Electronic Co., Ltd
 
328-0533662-8/1/1 13-Mar-2012 16AGD58 3004248242 LONGHAI GELIN FOODS CO., LTD
 
417-0279049-8/5/3 13-Mar-2012 54FYH99 3008334079 Yuen Tat
 
AH5-0137939-2/1/1 13-Mar-2012 16MGT03 3004249246 Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic Product Co., LTD
 
AEK-0255400-0/1/1 13-Mar-2012 90IYL 3009264603 Xpz Intl Co Ltd
 
E4J-0006720-3/5/1 13-Mar-2012 72BGN01 3006796814 Jiangsu Tianhong Enterprise
 
E4J-0006720-3/5/2 13-Mar-2012 72BHN02 3006796814 Jiangsu Tianhong Enterprise
 
GL5-0247455-1/1/1 13-Mar-2012 53CH03 3010165804 Markwins International Corp.
 
AEF-0022614-4/11/1 13-Mar-2012 86HOY 3009325328 Onward Leather Watchstraps Mfg Fty
 
GL5-0247455-1/2/1 13-Mar-2012 53CH03 3010165804 Markwins International Corp.
 
GL5-0246434-7/1/1 13-Mar-2012 53CH03 3010165804 Markwins International Corp.
 
417-0278380-8/4/5/A 14-Mar-2012 54FYT99 3009863422 YUEN TAT TRADING COMPANY
 
224-4178585-8/14/1 14-Mar-2012 25SGT09 3004278320 Shenzhen Aoxintai Imp.&Exp. Trading Company
 
224-4178585-8/18/1 14-Mar-2012 25SGT09 3004278320 Shenzhen Aoxintai Imp.&Exp. Trading Company
 
224-4178585-8/20/1 14-Mar-2012 25SGT09 3004278320 Shenzhen Aoxintai Imp.&Exp. Trading Company
 
KM6-0055138-6/11/4 14-Mar-2012 03HGT05 3007726169 DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD
 
916-2189404-6/5/1 14-Mar-2012 62FAY23 3008846192 SHANGHAI YINJING INDUSTRY CO., LTD.
 
916-2189404-6/11/1 14-Mar-2012 62FAY23 3008846192 SHANGHAI YINJING INDUSTRY CO., LTD.
 
231-4804528-3/95/1 15-Mar-2012 86HOI 3008896579 Jiangxi Yingtan Yuanyang Glasses Co
 
KM6-0055718-5/6/1 15-Mar-2012 03HGT99 3007726169 DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD
 
KM6-0055718-5/6/4 15-Mar-2012 03FGT99 3007726169 DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD
 
316-7038046-3/1/1 15-Mar-2012 25RHH99 3008583752 Xiangyun Longyun Trading Co., Ltd.
 
316-7038062-0/1/1 15-Mar-2012 25RHH99 3008583752 Xiangyun Longyun Trading Co., Ltd.
 
316-7038061-2/1/1 15-Mar-2012 25RHH99 3008583752 Xiangyun Longyun Trading Co., Ltd.
 
316-7038063-8/1/1 15-Mar-2012 25RHH99 3008583752 Xiangyun Longyun Trading Co., Ltd.
 
224-3251386-3/1/1 16-Mar-2012 79LRR 3005981532 Foshan Medicines And Health Products Imp. & Exp Co Ltd
 
ADR-0035597-6/26/1 16-Mar-2012 79GEX 3007627808 Beijing Globalipl Development Co.
 
417-0279796-4/2/1 16-Mar-2012 24UGH20 3009863422 YUEN TAT TRADING COMPANY
 
AEK-0091589-8/1/1 19-Mar-2012 65JAS31 3001599766 Jiangsu Jiaerke Pharmaceuticals Group Corp., Ltd.
 
316-7037757-6/1/1 19-Mar-2012 25RHH99 3008583752 Xiangyun Longyun Trading Co., Ltd.
 
M21-0745512-5/1/1 19-Mar-2012 61WCA47 3006094247 Research Pharmaceutical Co Ltd
 
M21-0745514-1/1/1 19-Mar-2012 64LCA41 3008367099 Shanghai Trifecta Pharma Ltd.
 
NM2-1200222-1/1/1 19-Mar-2012 24HAH08 3009342693 Spice Commerce Limited
 
WC1-8489233-7/179/1 19-Mar-2012 80LYY 3002327142 Zhenjiang Kangda Emulsion Co,Ltd
 
EAE-1022578-5/1/1 19-Mar-2012 16MGD09 3004252139 DONGSHAN XINFU AQUATIC PROCESSING CO., LTD
 
EAE-1022726-0/1/1 19-Mar-2012 16MGD09 3005380721 Dongshan Dongxiecheng Seafoods Co., Ltd.
 
AZW-0058542-6/1/1 20-Mar-2012 73OGL 3004111085 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.
 
W69-3224991-6/1/1 21-Mar-2012 16IGE15 3006592072 Chenxin Food Co.,Ltd
 
ARE-4130674-2/1/1 21-Mar-2012 95RDZ 3009018925 New Wish Optoelectrics Co Ltd
 
101-9740860-1/1/1 21-Mar-2012 95RDY 3002913678 Shanghai Dongsheng Electric Co. Ltd.
 
101-9731643-2/1/1 21-Mar-2012 95RDY 3002913678 Shanghai Dongsheng Electric Co. Ltd.
 
112-5212643-3/1/1 21-Mar-2012 89IPF 3006792041 Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd
 
EDX-0009728-7/1/1 22-Mar-2012 73OGG 3009241290 Elite Medical (Nanjing) Co., Ltd.
 
EDX-0009728-7/2/1 22-Mar-2012 79GES 3009241290 Elite Medical (Nanjing) Co., Ltd.
 
EDX-0009728-7/3/1 22-Mar-2012 80BYY 3009241290 Elite Medical (Nanjing) Co., Ltd.
 
EDX-0009728-7/4/1 22-Mar-2012 80MXI 3009241290 Elite Medical (Nanjing) Co., Ltd.
 
HH7-0301560-7/1/1 22-Mar-2012 24TGT25 3008007435 Qingdao Dechang Foods Co. Ltd
 
AEK-0086826-1/1/1 22-Mar-2012 79GEX 3009209011 Gzghg International
 
AEK-0090315-9/1/1 22-Mar-2012 89LPQ 3008435178 Acefield
 
791-6701397-2/1/1 22-Mar-2012 80LLC 3008685036 Kam Sing Stationary & Gift(Yu Yao) Co., Ltd
 
UPS-6695068-7/11/1 22-Mar-2012 53JF99 3006946308 HANGZHOU BEJA COMMODITY CO., LTD
 
BMW-0033060-9/2/1 22-Mar-2012 29YCT99 3004275687 Hangzhou Wahaha Novalc Beverage Co.,ltd.
 
AEK-0261911-8/1/1 22-Mar-2012 79GEX 3007069210 Wuhan Gigaa Optronics Technology Co.
 
UPS-5464992-2/1/1 23-Mar-2012 66VCC99 3009213684 Sha Zuochung Industries & Trade Co.
 
UPS-5464975-7/1/1 23-Mar-2012 66VCC99 3009213684 Sha Zuochung Industries & Trade Co.
 
W69-3222688-0/1/1 23-Mar-2012 16IGE15 3006592072 Chenxin Food Co.,Ltd
 
WIG-8024434-4/1/1/A 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/B 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/G 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/I 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/C 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/D 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/E 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/F 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/H 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/J 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/K 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/L 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/M 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/P 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/N 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/O 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
WIG-8024434-4/1/1/Q 23-Mar-2012 80KGX 3007028032 YONGKANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
 
OHL-0100669-5/4/1 23-Mar-2012 54FCL99 3008715525 Glory Imp. & Exp. Co. Ltd.
 
KM6-0055146-9/1/1 23-Mar-2012 22HGT02 3004275116 ZHONGSHAN KUN BO FOODSTUFF IMPORT & EXPORT CO.,LTD
 
KM6-0055146-9/1/2 23-Mar-2012 22HGH02 3004275116 ZHONGSHAN KUN BO FOODSTUFF IMPORT & EXPORT CO.,LTD
 
KX2-0050002-6/3/1 23-Mar-2012 80KCT 3007737636 Ningbo Rejoice I/E Co.,Ltd
 
9EH-0000340-2/1/1 23-Mar-2012 04CGT99 3005755174 Jianou Foreign Trade Corporation Of Fujian
 
MB5-0036957-6/3/1 23-Mar-2012 04YGH02 3008927476 Changle Xinglong Food Co.,Ltd
 
MH9-0101578-3/1/1 23-Mar-2012 80FLE 3007138511 Shandong Xinhua Medical Instrument Co Ltd
 
ES6-4008945-5/4/3 23-Mar-2012 03HGT99 3009216992 Jingfeng Food Co., Ltd.
 
ES6-4008945-5/4/4 23-Mar-2012 03HGT05 3009216992 Jingfeng Food Co., Ltd.
 
ES6-4008945-5/4/5 23-Mar-2012 03HGT10 3009216992 Jingfeng Food Co., Ltd.
 
ES6-4008945-5/4/6 23-Mar-2012 03HGT99 3009216992 Jingfeng Food Co., Ltd.
 
MC2-6288704-5/3/1 23-Mar-2012 80LRJ 3007517215 Dalian Goodwood Medical Care Ltd
 
ES6-4008945-5/1/1 23-Mar-2012 25JVI07 3006121994 Hang Zhou Xiao Shan He Zhuang Preserved Vegetable Co., Ltd.
 
HH7-0301052-5/1/1 26-Mar-2012 24TGT25 3008007435 Qingdao Dechang Foods Co. Ltd
 
HH7-0301052-5/1/2 26-Mar-2012 24TGT25 3008007435 Qingdao Dechang Foods Co. Ltd
 
M76-1735296-0/6/1 26-Mar-2012 20BFH10 3006744537 Leading Star Trading Co
 
224-3078522-4/5/1 26-Mar-2012 16JGH05 3004203369 Shishi Huabao Mingxiang Foodstuff Co Ltd
 
112-6376923-9/1/1 26-Mar-2012 75LCX 3009414546 Hangzhou Clongene Biotech Co
 
279-9745239-9/1/1 26-Mar-2012 72EYY99 3008568293 JiangSu Compet Pet Food Products Co., Ltd. shanghai office
 
279-9745239-9/1/4 26-Mar-2012 72EYY99 3008568293 JiangSu Compet Pet Food Products Co., Ltd. shanghai office
 
279-9745239-9/1/5 26-Mar-2012 72EYY99 3008568293 JiangSu Compet Pet Food Products Co., Ltd. shanghai office
 
112-6466648-3/1/1 26-Mar-2012 79GEX 3008792818 Accu-Tech Co. Ltd
 
CEQ-0000981-9/1/1 26-Mar-2012 16XGD02 2000031950 Mingguang Yongyan Aquatic Food Co.,Ltd.
 
CEQ-0000981-9/1/4 26-Mar-2012 16XGD02 2000031950 Mingguang Yongyan Aquatic Food Co.,Ltd.
 
CEQ-0000981-9/1/3 26-Mar-2012 16XGD02 2000031950 Mingguang Yongyan Aquatic Food Co.,Ltd.
 
CEQ-0000981-9/1/2 26-Mar-2012 16XGD02 2000031950 Mingguang Yongyan Aquatic Food Co.,Ltd.
 
AEK-0111838-5/1/1 27-Mar-2012 34BYY99 3009428601 Suntek Shengke Trading Ltd
 
DY2-0039751-0/1/1 27-Mar-2012 24HFH08 3008269909 Beijing Suntech Technology Co Ltd
 
AEK-0103935-9/1/1 28-Mar-2012 64GIY99 3003409306 Shanghai Huiyi Trading Co Ltd
 
AEK-0092654-9/1/1 28-Mar-2012 89EGJ 3007544618 Guangzhou Tinci Materials
 
AEK-0080548-7/1/1 28-Mar-2012 62ICS91 3008467694 Fujian South Pharmaceutical Co. Ltd
 
023-0252117-0/1/1 28-Mar-2012 16AGT10 3009659631 DEYAN AQUATIC PRODUCTS & FOOD CO., LTD
 
MH9-0101852-2/1/1 28-Mar-2012 80KMI 3003307657 Ningbo David Medical Device Co.,Ltd
 
HK1-0201768-6/1/1 28-Mar-2012 28BGT13 2000015104 New Dong Fang International Inc
 
HK1-0201768-6/2/1 28-Mar-2012 28BGT13 2000015104 New Dong Fang International Inc
 
UPS-5543957-0/2/1 29-Mar-2012 53LY03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
UPS-5088978-7/3/1/B 29-Mar-2012 53LK03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
UPS-5088978-7/3/1/A 29-Mar-2012 53LK03 3005407859 Csli (Hong Kong) Company Limited
 
DP4-0573619-1/2/1 29-Mar-2012 87HST 3009298413 Zhangjiagang Emergency Medical Service Technology Co., Ltd.
 
112-6642285-1/1/1/A 29-Mar-2012 82DCN 3008312735 Wuhan Huatai Artware Co., Ltd.
 
112-6642285-1/1/1/B 29-Mar-2012 82LYE 3008312735 Wuhan Huatai Artware Co., Ltd.
 
WDN-9263506-0/1/1 29-Mar-2012 95RFF 3009268756 Beijing Chemical Import & Export
 
W69-3223732-5/1/1 29-Mar-2012 79KGX 3009276792 Qianzi Beauty & Nails Care Equipments Company
 
CDF-2046590-5/3/1 29-Mar-2012 80FSA 3008387222 Kingpower Aluminum Ind Coltd
 
CDF-2046590-5/4/1 29-Mar-2012 80FSA 3008387222 Kingpower Aluminum Ind Coltd
 
112-6362845-0/1/1 29-Mar-2012 62CAR41 3007432948 Wuxi Choriway Int'L Trade Co Ltd
 
DP4-0577723-7/1/1 29-Mar-2012 20AGT24 3005499340 Kwok Shing Industrial (Shenzhen) Co. LTD
 
156-0101640-3/2/2 29-Mar-2012 25PGH04 3005328117 Shaanxi Bio-Herb Health Tech., Co.
 
156-0101640-3/2/1 29-Mar-2012 25PGH01 3005328117 Shaanxi Bio-Herb Health Tech., Co.
 
J34-0066905-0/2/1 29-Mar-2012 25QGH09 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066905-0/1/1 29-Mar-2012 25QGH01 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066910-0/2/1 29-Mar-2012 25QGH10 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066910-0/1/1 29-Mar-2012 25QGH01 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066910-0/1/2 29-Mar-2012 25QGH01 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066910-0/2/2 29-Mar-2012 25QGH10 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
J34-0066910-0/2/3 29-Mar-2012 25QGH09 2000013770 SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD
 
KM6-0054959-6/3/2 30-Mar-2012 33AGT05 3007892755 JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD
 
112-6537847-6/1/1 30-Mar-2012 80LDQ 3004748285 Boardman International, Ltd.
 
112-5802176-0/1/1 30-Mar-2012 76DZI 3007125392 APEX (GUANGZHOU) TOOLS & ORTHOPEDICS COMPANY
 
112-5802176-0/1/2 30-Mar-2012 87LYT 3007125392 APEX (GUANGZHOU) TOOLS & ORTHOPEDICS COMPANY
 
523-0949975-5/3/1 30-Mar-2012 53GH10 3004501734 Yiwu Chanchang
 
523-0950024-8/2/1 30-Mar-2012 53GH10 3004501734 Yiwu Chanchang
 
523-0962790-0/1/1 30-Mar-2012 60WQS01 3008577206 Changzhou Yabang-QH Pharmachem Co., Ltd.
 
EJ2-0104004-8/4/1 30-Mar-2012 21HGH16 3005021221 SHANDONG ZHANHUA JONNIC FOOD CO.,LTD
 
HD8-0102978-0/1/1 30-Mar-2012 24TGD25 3009327810 TAIAN BEST EHOO FOOD CO,. LTD
 
-
-